Motie no. 23 v/d Fractie-AVP mbt om wederom de participatie van luchtvaart experts van Aruba in de Luchtvaart Regiegroep v/h Koninkrijk te herstellen.

RSS