Motie no. 22 v/d Fractie-AVP mbt de Regering te verzoeken om binnen 6 mnd een wetsontwerp aan te bieden voor regeling "drones" ter bescherming van de privacy van mensen.

RSS