Motie no. 17 v/d Fractie-AVP mbt de regering te verzoeken om een studie voor de invoering v/e verplichte verzekering voor reizigers te doen.

RSS