Motie 9 AVP mbt verzoek om alle vormen van fysiek of verbaal geweld op of rond scholen in Aruba door enig volwassen of leerling te veroordelen

RSS