Motie 6 AVP mbt besluit alle vorm van dreigementen aan docenten, fysiek en verbaal, op of na school, direct of indirect of via sociale media te veroordelen

RSS