Motie 4 AVP mbt Besluit de MinSZJA te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de rechten van muzikanten op de arbeidsmarkt vooral die in de hotels.

RSS