Motie 21 AVP mbt Besluit de MOG&V en de MF&O te verzoeken om een OLV Arubalening aan de Staten aan te bieden, waarin de ervaringen met het verstrekken van studieleningen vanaf 1986 worden meegenomen

RSS