Motie 15 AVP mbt Besluit de MinOG een onderzoek in te laten stellen zodat de studenten die in de regio voor dokter studeren een herfinanciering kunnen krijgen.

RSS