Motie 1 MEP mbt Besluit afkeuring abrupte en eenzijdige intentie om de benaming Hoge Colleges te wijzigen in "vaste colleges van advies" .

RSS