Motie 1 AVP inz verzoek aan Min.Toerisme een onafhankelijke evaluatie te doen van alle evenementen t.b.v. begroting ATA

RSS