Commissie Sociale Zaken, Gezin, Ouderenzorg en Volksgezondheid (CSZGOV)

De onderwerpen die in deze commissie worden besproken lopen zeer uiteen. Kinderrechten, voorlichtings- en preventiecampagnes voor de bevolking, arbeidsomstandigheden, uitkeringen en denguepreventie zijn slechts enkele voorbeelden. De commissie onderhoudt contact met betrokkenen uit het veld, zoals non-profitorganisaties, zorginstellingen en Directie Sociale Zaken. Ook heeft de commissie met enige regelmaat overleg met de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid en de Minister van Volksgezondheid, Ouderzorg en Sport.