Commissie Onderwijs (CO)

De commissie onderwijs behandelt alle onderwerpen omtrent het onderwijs op Aruba. De commissie hoort hierbij ook de stem van de betrokkenen uit het veld, zoals onderwijsorganisaties en scholengemeenschappen. Soms worden er vergaderingen belegd om van gedachten te wisselen met de desbetreffende minister.