Commissie Landuitgaven (CL)

De commissie Landuitgaven houdt zich bezig met de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van collectieve middelen.