Commissie Koninkrijksaangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen (CKABB)

De commissie bereidt diverse overleggen voor zoals Tripartiet en IPKO. Deze bijeenkomsten hebben als doel om de samenwerking te vergroten en kennis uit te wisselen op verschillende gebieden. De leden van de Commissie Koninkrijksaangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen vormen ook de delegatie van de Staten van Aruba bij de Tripartiet bijeenkomsten.

 Deze commissie behandelt tevens rijkswetten en verdragen. De commissie brengt daarin advies uit aan de Staten.