Commissie Infrastructuur en Milieu (CIM)

De zaken waarover deze commissie vergadert zijn zeer divers. Enkele voorbeelden zijn: sociale woningbouw, bouw- en renovatieprojecten, afvalverwerking, asbestbeleid en bescherming van flora en fauna. Regelmatig worden hiervoor stichtingen en organisaties uit de desbetreffende werkvelden uitgenodigd om van gedachten te kunnen wisselen met de commissieleden.