Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden (CHA)

In Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden worden interne zaken van het Parlement besproken en geregeld. In deze commissie zijn alle fractievoorzitters en de voorzitter van de Staten vertegenwoordigd.