Commissie Financiën en Economische Zaken en Overheidsorganisatie (CFEZO)

De commissie Financiën, Economische Zaken en Overheidsorganisatie behandelt onderwerpen waarvoor de minister van Financiën en de minister van Economische zaken eerstverantwoordelijk zijn. Belangrijke financiële thema’s zijn de begroting, belastingen, uitkeringen en het toezicht houden op de financiële markten. Belangrijke economische onderwerpen zijn bijvoorbeeld het toerisme en bedrijvenklimaat. Voor toelichting op diverse onderwerpen worden er gesprekken gevoerd met onder andere Aruba Tourism Authority, Kamer van Koophandel en Nijverheid, Centrale Bank van Aruba en de Sociale Verzekeringsbank.