Amendement no.1 v/d Fractie-AVP mbt OLV- houdende machtiging v/d MinAZ tot het aangaan van huurovereenkomsten ter realisering van vijf multifunctionele accomodaties

RSS