Amendement no.1 v/d Fractie AVP mbt OLV- houdende afwikkeling v/e aantal sociale zekerheidsschulden en tot wijziging van een viertal Landsverordeningen

RSS