Vergadering Openbare Vergadering 26-10-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld  Agendapunten 2 en 3:    5 minuten

De geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden liggen ter inzage bij de Griffie

AGENDAPUNTEN:

1 Onderzoek geloofsbrieven en toelating als leden der Staten Bekijk dit agendapunt online

2 Afscheid van de niet-terugkerende Statenleden Bekijk dit agendapunt online

3 Sluiting Zittingsperiode 2013-2017 Bekijk dit agendapunt online

RSS