Vergadering Openbare Vergadering 23-10-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:30
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijd op 3 minuten vastgesteld.     

AGENDAPUNTEN:

1 Ingekomen Stukken (IS/748/16-17 t/m IS/909/16-17) en IS/01/17-18 t/m IS/81/17-18). Bekijk dit agendapunt online

RSS