Vergadering Openbare Vergadering 20-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal van de Staten
Tijd:09:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

AGENDAPUNTEN:

1 Ingekomen stukken IS/636/16-17 t/m 747/16-17)(US/92/16-17 t/m US/111/16-17)(UV/75/16-17 t/m 81/16-17)

2 OLV tot wijziging van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) (aanpassing vrijheidsstraf)(IS/623/14-15, d.d. 31 maart 2015)(ZJ2014-2015-813)

3 OLV houdende wijziging van de LV international misdrijven (AB 2012 no. 40)(implementatie verdragsverplichtingen en aanbrengen verbeteringen

RSS