Vergadering Openbare Vergadering 19-12-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:11:00
Voorzitter:Drs. M. G. Wyatt-Ras

Agenda:
1. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de
exploitatierekening over het dienstjaar 2015
(ZJ 2016-2017-859) (IS/263/16-17, d.d. 15 november 2016)

2. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening
van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de
ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5)
(ZJ 2016-2017-860) (IS/340/16-17, d.d. 8 december 2016)

3. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en
motorboot- belastingverordening (AB 1988 no. GT 23)
(ZJ 2015-2016-848) (IS/1030/15-16, d.d. 25 augustus 2016)

De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld

1ste ronde: 30 minuten
2de ronde: 15 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2015

2 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5)

3 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorboot- belastingverordening (AB 1988 no. GT 23)

Bijgevoegde documenten

RSS