Vergadering Openbare Vergadering 13-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Staten van Aruba
Tijd:11:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

AGENDAPUNTEN:

0 Vastlegging Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten en Parlatino Commissies voor het zittingsjaar 2017-2018

RSS