Vergadering Openbare Vergadering 05-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal van de Staten
Tijd:08:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

1.     Ontwerp-landsverordening houdende regels voor de waarborging en de bevordering van de kwaliteit in de kinderopvang (Landsverordening  kinderopvang) (ZJ 2015-2016-832) (IS/15-16/176, d.d. 6 november 2015).

2.     Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017 en tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) (ZJ 2016-2017-865) (IS/883/14-15, d.d. 23 juni 2015).

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening houdende regels voor de waarborging en de bevordering van de kwaliteit in de kinderopvang

2 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017

RSS