Vergadering Centrale Commissie 13-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

AGENDAPUNTEN:

0 Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2017-2018.

RSS