mr. D.G. de Sousa-Croes (AVP)

Naam Desirée Geneviève de Sousa-Croes
Fractie Arubaanse Volks Partij (AVP)
Partij politieke functie Lid
Lid sinds 3 november 2011
Vertegenwoordigd in de vaste commissies

Justitiële Aangelegenheden, Integratie en Verzoekschriften (voorzitter); Koninkrijksaangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen; Onderwijs (plv. voorzitter); Financiën,Economische Zaken en Overheidsorganisatie; Sport en Cultuur; Wetenschap, Innovatie, Energie en Duurzame Ontwikkeling; Arbeid en Primaire Sector (voorzitter)

Vertegenwoordigd in
de bijzondere commissies
Wijziging Staatsregeling van Aruba (voorzitter); Verzelfstandiging Staten van Aruba (plv. voorzitter); Ombudsman (plv. voorzitter). 

Vertegenwoordigd in
de Parlatino commissies

Mensenrechten, Justitie en Gevangenisbeleid


Contact

Email desiree.croes@parlamento.aw
Telefoon (+297) 528-4631 (Beschikbaar: donderdag-, vrijdagochtend en woensdag tussen 2-4 pm)
Fax (+297) 528-4613
Facebook Desiree Croes
Twitter Desiree Croes
LinkedIn Desiree Croes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalia

Geboorteplaats Aruba
Geboortedatum 22 januari 1968
Burgerlijke staat gehuwd, met B.M. de Sousa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opleidingen

Hoger onderwijs I.P.A., San Nicolaas, Aruba Lerarenopleiding Nederlands & Biologie (1990-1994)
  Universiteit van Aruba Rechten (1997-2002)
  I.P.A., San Nicolaas, Aruba ASW 2e graad (2002-2006)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loopbaan

Juliana School (MAVO) leerkracht Nederlands & biologie 1994-2009
Avondopleiding leerkracht biologie (volwasseneducatie) 1994-2002
Middag MAVO leerkracht biologie 1994-1997
Advocatenkantoor Sjiem Fat & Carlo advocaat (stagiaire) - parttime 2002-2004
Croes & Croes Juridisch Adviesbureau juridisch adviseur & directeur 2004-2009
Audax Legal Advocatenkantoor advocaat 2008-2009
  partner & directeur 2009-2011
Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Aruba, Den Haag directeur 2009-2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevenfuncties

Fundacion pa concientisa hubentud voorzitter 2003- heden
Fundacion projecten Juliana School voorzitter 2001-heden
Stichting Speranza voorzitter 2010-2011
Aruba Karate Bond juridisch adviseur / erelid 2006-2009
Rode Kruis vrijwilliger 2013-heden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biografie

Ik ben de politiek ingegaan, omdat:
'Zowel in mijn periode als docente, als strafpleiter heb ik mij ingezet voor de sociaal zwakkeren; zij het jongeren of volwassenen. In de zin dat een gelijk minimum niveau voor iedereen gewaarborgd dient te zijn. Populistisch gezegd: iedereen moet gelijke kansen aan de start hebben!  Mogelijkheden om zich te ontwikkelen en ontplooien moeten ook gegarandeerd blijven. Om deze maatschappelijke vraagstukken te benoemen en aan te pakken, ben ik de politiek ingegaan.'

Mijn speerpunten zijn:
'1. Gelijke kansen vrouwen, buitenlanders en jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
2. Kwaliteit in het onderwijs en zorg
3. Duurzaamheid op het gebied van openbare financiën en energie
4. "Homorechten" en sociale acceptatie van seksuele diversiteit (gayright=humanright). Kort: menselijke waardigheid
5. Verstevigen van relaties binnen het Koninkrijk'