Bijzondere Commissies

Voor nader onderzoek of specifieke onderwerpen worden bijzondere commissies ingesteld. Voor het zittingsjaar 2014-2015 zijn deze als volgt:

I.

BIJZONDERE COMMISSIE VERZELFSTANDIGING STATEN VAN ARUBA (BCVSA)

1.  Voorzitter Staten q.q. 
2.  mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
3.  dhr. mr. drs. R.A. Arends    
4.  dhr. R.J. Candelaria
5.  mw. D.R.Y. Lejuez
6. dhr. A.M. Sneek 
7.  dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc.
8.  dhr. R.G. Tjon, MBA
9.  mw. drs. M.G. Wyatt-Ras 
Griffier: mw. drs. J.I. Williams, mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé
 

II.

BIJZONDERE COMMISSIE WIJZIGING STAATSREGELING VAN ARUBA (BCWSVA)

1. dhr. E.G.A. Vrolijk, LL.B., Voorzitter
2. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, Plv. VZ.
3. dhr. mr. drs. R.A. Arends   
4. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.  
5 dhr. mr. drs. A.L. Dowers  
6. mw. D.R.Y. Lejuez  
7. mw. S.S.J. Ras  
8. dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc.  
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras   
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé
 

III.

BIJZONDERE COMMISSIE OPTIMALISERING STATEN (BCOS)

1. Voorzitter Staten q.q., VZ
2. dhr. A.A. Howell, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.   
4. dhr. R.J. Candelaria  
5. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, M.Sc.   
6. dhr. M.B. Lampe
7. mw. D.R.Y. Lejuez
8. dhr. A.M. Sneek
9. dhr. R.G. Tjon, MBA
10. dhr. A. Sueman (deskundige)
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

 

IV.

BIJZONDERE COMMISSIE WERKVEILIGHEID (BCW)

1.    Voorzitter Staten q.q.
2.    dhr. R.S. Croes, Plv. VZ.
3.    dhr. A.A. Howell   
4.    mw. D.R.Y. Lejuez
5.    dhr. R.G. Tjon, MBA
6.    mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.
7.    (deskundige)
8.    (deskundige)
9.    (deskundige)
10.    (deskundige)
Griffier: dhr. mr. M.P. Jansen
 

V.

BIJZONDERE COMMISSIE OMBUDSMAN (BCO)

1. Voorzitter Staten, q.q.
2. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp, Plv. VZ.
3. mw. J.J. Arends-Reyes, B.Ed.       
4. dhr. R.J. Candelaria    
5. dhr. M.B. Lampe
6. mw. D.R.Y. Lejuez
7. dhr. H.W.G. Tevreden, B.Sc.    
8. dhr. R.G. Tjon, MBA
9. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, B.Ec.    
10. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras    
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé