Aruba Parlement

Contact

Staten van Aruba
L.G. Smith Boulevard 72
Oranjestad
Aruba
Telefoon: 528 4680
Fax: 528 4681
info@parlamento.aw

     

 

 

Nieuws

Begrotingsrealisatie 1e halfjaar 2014 Minister van Financiën(04-09-2014)

Vandaag ontvingen de Staten de Begrotingsrealisatie van het eerste halfjaar 2014 van de Minister van Financiën, de heer A.R. Bermudez. Door op de link te klikken, kunt u deze presentatie openen. 

Aanbieding ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening voor het dienstjaar 2013(28-08-2014)

Op vrijdag 29 augustus 2014, zal de minister van Financiën en Overheidsorganisatie, de heer mr. A.R. Bermudez, de ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening voor het dienstjaar 2013 aanbieden aan de Staten. Dit zal gebeuren tijdens een openbare bijeenkomst van de Staten, die om 11.00 uur begint. Voorafgaand aan de aanbieding zal de minister een korte uiteenzetting geven.

Sluiting zittingsjaar 2013-2014 en bekrachtiging resoluties tripartite overleg Sint Maarten(28-08-2014)

Op 8 september a.s. wordt het zittingsjaar 2013-2014 officieel gesloten in een openbare vergadering. De resoluties die tijdens het tripartite overleg (zie elders op deze website) op Sint Maarten zijn aangenomen op 18 augustus jl., zullen tijdens deze vergadering worden bekrachtigd.

Deze openbare vergadering wordt live uitgezonden via Canal 46

Opening zittingsjaar 2014-2015(28-08-2014)

Op dinsdag 9 september a.s. vanaf 10.00 uur, wordt in de Statenzaal een plechtige openbare vergadering gehouden. Z.E. de Gouverneur van Aruba, de heer F.J. Refunjol, zal het zittingsjaar 2014-2015 openen met een toespraak.

OV tot behandeling van de Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en volkslied (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als nationaal symbool(28-08-2014)

Op 23 september a.s. zal een vervolg plaatsvinden op de eerder opgeroepen openbare vergadering die moet leiden tot het opnieuw vaststellen van de vlagkleuren van de Arubaanse vlag. Op dit moment worden hiervoor veel verschillende tinten gebruikt. Doel van deze Landsverordening is 1 uniforme kleur voor de Arubaanse vlag vast te stellen.

Kennismakingsbezoek Voorzitters Eerste en Tweede Kamer aan de Parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten oktober 2014(28-08-2014)

In de week van 20 tot 25 oktober 2014, brengen de voorzitters van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, mevrouw mr. A. Broekers-Knol en de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Anouchka van Miltenburg, een kennismakingsbezoek aan de Parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Meer informatie over dit bezoek volgt binnenkort via deze website.

Tripartite overleg Sint Maarten d.d. 18 augustus 2014(19-08-2014)

Op18 augustus jl. zijn de leden van de vaste commissies belast met koninkrijksaangelegenheden van de Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten bijeen geweest voor overleg.

Reces Staten van Aruba(04-07-2014)

Het jaarlijkse reces van de Staten van Aruba gaat in op woensdag 9 juli en duurt tot en met vrijdag 15 augustus 2014.

Interparlementair Koninkrijksoverleg 2014(28-05-2014)

Van dinsdag 3 juni tot en met vrijdag 6 juni 2014 vindt in Nederland (Den Haag) overleg plaats tussen de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao, en Sint Maarten.

Statenleden op Handelsmissie in Sint Maarten(21-05-2014)

Van 20 tot 22 mei komen bedrijven en overheden uit alle delen van het Koninkrijk en de Caribische regio bij elkaar voor de Handelsmissie. Doel van de handelsmissie is het bevorderen van handel tussen Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en het gehele Caribisch gebied. De hubfunctie van de eilanden van het Koninkrijk komt daarbij nadrukkelijk aan de orde.

Prinses Beatrix opent Koninkrijksjeugdparlement (21-05-2014)

Op dinsdag 20 mei 2014 opende Prinses Beatrix om 9.00 uur het Koninkrijksjeugdparlement (KJP) dat plaats vindt op Sint Maarten. Vijf jongerenteams uit het hele Koninkrijk zijn bij elkaar gekomen om te debatteren over thema’s als armoede, onderwijs en de vraag wat ons bindt in het Koninkrijk. Samen vormen de teams het Koninkrijkjeugdparlement.

Welkom

Via deze website kunt u volgen wat er gebeurt in de Staten van Aruba.
U kunt de openbare vergaderingen live bekijken en informatie vinden over het Parlement.

Staten van Aruba
delegating.jpg
iStock_OfficeWorkers1ingekort.jpg
manager-and-staff.jpg