Aruba Parlement

Contact

Staten van Aruba
L.G. Smith Boulevard 72
Oranjestad
Aruba
Telefoon: 528 4680
Fax: 528 4681
info@parlamento.aw

     

 

 

Nieuws

Toelichting begrotingsadvies Raad van Advies(27-03-2015)

Tijdens een gecombineerde vergadering van de Commissies Landsuitgaven en Financiën, Economische Zaken en Overheidsorganisatie, gaf de Raad van Advies vandaag een toelichting op het door hun uitgebrachte advies met betrekking tot de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015.

Vacature Griffier der Staten(12-03-2015)

Bij de Griffie van de Staten van Aruba wordt momenteel geworven voor een nieuwe griffier. In het PDF-document op deze pagina leest u de volledige tekst van de advertentie. Belangstellenden kunnen tot 10 april 2015 reageren.

Behandeling begroting 2015(24-03-2015)

Vandaag werd tijdens openbare vergadering # 19 de begroting van de Staten voor het dienstjaar 2015 met meerderheid van stemmen goedgekeurd en aangenomen door het parlement.

Begroting 2015(23-03-2015)

Op maandagochtend 23 maart 2015 heeft minister A. Bermudez (Financiën) namens de regering de ontwerp landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015 ter goedkeuring aangeboden aan Statenvoorzitter mevrouw drs. M.J. Lopez-Tromp.

Vergadering Commissie Arbeid en Primaire Sector(17-03-2015)

Vanmiddag vergaderde de commissie Arbeid en Primaire Sector (CAPS) met minister Paul Croes over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Tijdens de vergadering heeft de minister zijn beleid en zijn plannen toegelicht aan de aanwezige statenleden.

Welkom

Via deze website kunt u volgen wat er gebeurt in de Staten van Aruba.
U kunt de openbare vergaderingen live bekijken en informatie vinden over het Parlement.

Staten van Aruba
delegating.jpg
iStock_OfficeWorkers1ingekort.jpg
Opening zittingsjaar 2014-2015