Aruba Parlement

Contact

Staten van Aruba
L.G. Smith Boulevard 72
Oranjestad
Aruba
Telefoon: 528 4680
Fax: 528 4681
info@parlamento.aw

     

 

 

Nieuws

Tripartiet overleg en Interparlementair Koninkrijksoverleg Den Haag(21-05-2015)

Van 25 mei tot en met 26 mei 2015 wordt in Den Haag het tripartietoverleg gehouden. Hieraan nemen delegaties van statenleden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel. Eens per jaar (of vaker als dit nodig is) komt men bijeen op één van de eilanden en eens per jaar vergadert men in Nederland, voorafgaand aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Er worden uiteenlopende zaken besproken die alle drie de landen aangaan.

Indiening Ontwerp-landsverordening Ombudsman(19-05-2015)

Sinds november 2013 hebben de leden van de Bijzondere Commissie Ombudsman hard gewerkt aan de totstandkoming van de Ontwerp-landsverordening Ombudsman. Vandaag om 14.00 uur wordt deze door de leden van de bijzondere commissie aangeboden aan de Voorzitter van de Staten, mevrouw drs. M.J. Lopez-Tromp. Zij behoort eveneens tot de initiatiefnemers.

Bezoek nieuwe projectmanager Koninkrijksrelaties(18-05-2015)

Op 18 mei jl. ontving de Statenvoorzitter mevrouw Rachel Crowe. Zij is de nieuwe projectmanager Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Mevrouw Crowe heeft het FDA (Fondo Desaroyo Aruba) en kinderrechten in haar portefeuille. Zij was op Aruba voor het afleggen van diverse kennismakingsbezoeken.

Behandeling begroting 2015 Ministerie van Algemene Zaken en Financiƫn(12-05-2015)

Op 11 en 12 mei 2015 waren de minister president en tevens minister van Algemene zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame ontwikkeling de heer Eman en minister van Financiën en Overheidsorganisatie de heer Bermudez in de Staten aanwezig om uitleg te geven over hun begroting. De openbare vergadering van 11 mei begon met een minuut stilte ter herdenking van het overlijden van het oud-statenlid Guzman Croes.

Brainstormsessie over de laatste ontwikkelingen in de olieraffinagewereld(11-05-2015)

Vanochtend vergaderde de vaste commissie voor Overheids N.V.’s en Nutsbedrijven onder voorzitterschap van de heer mr. A.C.G. Bikker. Onderwerp van de vergadering was een “brainstormsessie over de laatste ontwikkelingen in de olieraffinagewereld; relevantie en mogelijkheden voor de toekomst van de olieraffinage in Aruba”.

Behandeling begroting van de ministeries van Toerisme en Volksgezondheid 2015(08-05-2015)

Tijdens de voorzetting van Openbare Vergadering nr. 24 op 7 en 8 mei jl., waren de ministers Oduber van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur en Schwengle van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport in de Staten aanwezig om hun begroting te verdedigen. Er werden door de AVP-fractie twee moties ingediend:

Welkom

Via deze website kunt u volgen wat er gebeurt in de Staten van Aruba.
U kunt de openbare vergaderingen live bekijken en informatie vinden over het Parlement.

Staten van Aruba
delegating.jpg
iStock_OfficeWorkers1ingekort.jpg
Opening zittingsjaar 2014-2015