Aruba Parlement

Contact

Staten van Aruba
L.G. Smith Boulevard 72
Oranjestad
Aruba
Telefoon: 528 4680
Fax: 528 4681
info@parlamento.aw

     

Nieuws

Aanbieding Landsbegroting 2017(08-09-2016)

Op woensdag 31 augustus j.l. is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting 2017 door de minister van Financiën de heer Angel Bermudez aangeboden aan de Staten. Hiermee is voldaan aan de, in de Staatsregeling opgenomen, verplichting om de ontwerpbegroting voor het volgend jaar uiterlijk 1 september aan te bieden aan de Staten . De Statenvoorzitter, mevrouw Marisol Lopez-Tromp nam deze namens de Staten in ontvangst.

Live uitzending Interparlementair Koninkrijksoverleg Sint Maarten(05-01-2016)

Van 5 tot en met 8 januari 2016 vindt op Sint Maarten het Interparlementair Koninkrijksoverleg, kortweg IPKO, plaats. Parlementariërs uit Nederland, Sint Maarten, Curaçao en Aruba bespreken tijdens IPKO diverse onderwerpen, die alle landen binnen het Koninkrijk aangaan.

Indiening ontwerp Landsverordening Gelijke Behandeling(10-12-2015)

Gistermiddag, donderdag 10 december 2015, diende initiatiefneemster en Statenlid mevrouw mr. D.G. de Sousa-Croes de ontwerp Landsverordening Gelijke Behandeling in bij de ondervoorzitter van de Staten de heer ing. C.G. Dammers. Het betreft een ontwerp Landsverordening die uitbreidt op artikel 1 van onze Staatsregeling, die bepaalt dat iedereen die zich op Aruba bevindt in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Vergadering Commissie Justitiële Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken over verslavingszorg en over invoering cameratoezicht(09-12-2015)

Vanochtend was minister van Justitie, de heer Dowers, aanwezig tijdens een vergadering van de Commissie Justitiële Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken. Op de agenda van de commissie stonden: de verslavingszorg en de invoering van cameratoezicht. De minister was aanwezig om vragen van de commissieleden te beantwoorden over de stand van zaken over de verslavingszorg en over de voorbereidingen op de implementatie van cameratoezicht.

Openbare vergadering d.d. 8 december 2015 inzake begroting Algemene Rekenkamer en begroting Staten van Aruba(08-12-2015)

Tijdens de openbare vergadering van dinsdag 8 december jl. stond de behandeling van de begrotingen van de Algemene Rekenkamer (ARA) en van de Staten van 2016 op de agenda. De begroting van ARA is tijdens de stemming unaniem aangenomen.

Openbare vergadering inzake Landsverordening verzorgingshuizen (07-12-2015)

Op 7 december jl. werd in de Staten de Ontwerp Landsverordening houdende regels voor inrichtingen voor de opvang, begeleiding, behandeling, verzorging of verpleging van verzorgingsbehoeftige personen, kortweg de Landsverordening verzorgingshuizen, behandeld. Tijdens deze vergadering was minister van Volksgezondheid, de heer Schwengle, in de zaal aanwezig om vragen van de statenleden over dit ontwerp te beantwoorden.

Welkom

Via deze website kunt u volgen wat er gebeurt in de Staten van Aruba.
U kunt de openbare vergaderingen live bekijken en informatie vinden over het Parlement.
Staten van Aruba
delegating.jpg
iStock_OfficeWorkers1ingekort.jpg
Opening zittingsjaar 2014-2015